توصیف

عنوان : استاد شطرنج در برابر شطرنج باز آماتور

نویسنده / نویسندگان : ماکس ایوه / والتر میدن

برگردان : امیر حسین شفیعی / حسین حبیب پور

تاریخ چاپ : 1395 

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 216 صفحه

قیمت : چاپ تمام ....

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 9-53-7897-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.