جوزف اندروز
جوزف اندروز
جوزف اندروز
جوزف اندروز
جوزف اندروز
جوزف اندروز
جوزف اندروز

جوزف آندروز

750000 ریال
در زمان جوزف اندرو، قهرمان اصلی پدر روحانی ابراهام آدامز است که نویسنده نه تنها شخصیت اورا همتای دون کیشوت اثر سروانتس آفریده است بلکه اسم راهم از دو شخصیت کتاب مقدس، حضرت ابراهیم و آدم به عاریت گرفته است با این تفاوت که آدامز بر خلاف دون کیشوت دیوانه نیست و با وجود رفتار گاه نا پخته و ناشیانه اش فیلدینگ از او شخصیتی صاحب سادگی، پاکی مطلق ایثارگری ، خوش قلبی و دانش نقش می زند.....
توصیف

جوزف اندروز

(رمانی به تقلید از اثر دن کیشت  اثر سروانتس)

نویسنده : هنری فیلدینگ

ترجمه :فریده شبانفر

نوبت چاپ :یکم

تاریخ چاپ : 1399

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 512صفحه

قیمت : 750000ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 5-243-130-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.