رنگ شناسی مدرن

این کتاب یکی از کتاب های مهم و منحصر به فرد در زمینه رنگ است.
آگدن نیکولس رود استاد فیزیک کالج کلمبیا در نیویورک، طی دوران جنگ
داخلی آمریکا و پس از آن بود. وی که در کالج پرینستون وییل و دانشگاه
برلین و مونیخ آموزش دیده بود در مقام فیزیکدان به رتبه عالی نایل شد و
اولین آمریکایی سرشناسی بود که به علم جدید اپتیک فیزیولوژی پرداخت.
آنچه در مورد رود قابل توجه است این است که وی هم دانشمندی پیشرو و
هم نقاشی با استعداد بود، آمیزه ای که پیش از آن در زمینه رنگ به ندرت
دیده شده بود. وی در کتاب رنگ شناسی مدرن، هم دانشمندان و هم نقاشان
را خطاب داد و مورد توجه هر دو گروه قرار گرفت.
توصیف

موضوع : رنگ شناسی مدرن

نویسنده / نویسندگان : آگدن نیکولس رود

برگردان : عربعلی شروه

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : 1386 ه.ش

اندازه کتاب : خشتی

تعداد صفحات : 360 صفحه

قیمت : چاپ تمام

شماره استاندارد بین المللی کتاب ( شابک) : 1-08-2732-964-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.