زندگی و آثار میکل آنژ(رومی پرآشوب)

380000 ریال
آنچه زندگی انسان هایی مانند مولوی، حافظ، میکل آنژ و ... را با افسانه
پیوند می زند عظمت و شگفتی آثاری است که آنها در دوره ی زندگی خود
خلق کرده اند. آثاری چنان شگفت انگیز که نه تنها مردمان عصر خودشان،
بلکه مردمان قرن های بعد نیز به سختی باور می کنند انسانی با هشتاد-نود
سال عمر بتواند چنین آثاری به وجود آورد. همانگونه که هنوز هم ما به
سختی باور می کنیم که در چهار هزار سال پیش مردمانی با آن امکانات
توانسته باشند بناهایی همچون اهرام مصر را بسازند.
توصیف

موضوع : زندگی و آثار میکل آنژ

نویسنده / نویسندگان : مارسل بریون

برگردان : فریده شبانفر

نوبت چاپ : دوم

اندازه کتاب : رقعی

تعداد صفحات : 392 صفحه

قیمت : 380,000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب ( شابک) : 8-54-2732-964-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.