newproject78
Mind-01 (2) 5
Mind-01 (2) 7
Mind-01 (2) 9
Mind-01 (2) 10
Mind-01 (2) 11

عقل فراتر از احساس

650000 ریال
تغییر افکار برای بهبود خلق و خو یک راهنمای عملی است که مهارت های این روش درمانی را به طور آشکار و گام به گام آموزش می دهد .این کتاب طراحی شده است تا به خوانندگان آموزش بدهد چطور مشکلات خود را بهتر بفهمند و درزندگی خود تغییرات اساسی ایجاد کنند با به کمک درمانگر یا خودشان به تنهایی این کار را انجام بدهند.پزشکان می توانند از تغییر افکار برای بهبود خلق و خو برای درمان سازمان یافته و بهتر آموختن مهارت ها به مراجع برای ادامه فرایند درمان پس از این که درمان رسمی تمام شد کمک بگیرند.......
توصیف

عنوان: عقل فراتر از احساس

تغییر افکار برای بهبود خلق و خو

نویسندگان : دنیس گرینبرگر، کریستین پادسکی

برگردان : دکتر مرضیه پهلوان، الهام اعتمادی مقدم

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : 1399

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 360 صفحه 

قیمت : 650000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 8-242-130-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.