قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی
قدرت نوستالژی / درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی

قدرت نوستالژی

300000 ریال
بهرام بیضایی از شاخص ترین درام نویسان معاصر ایرانی است.بخش اعظم نگاه بیضایی صرف بازگویی ادبیاتی با موضوعاتی نوستالژیک چون: نارضایتی از وضعیت موجود، کنکاش برای بازیافت هویت، دورماندن از مبداوجود، بازیابی روزگاران خوش گذشته، بازگشت به اساطیر، استقبال از مرگ برای رسیدن به رستاخیز،مرثیه برای ارزش های ازدست رفته، خیز برداشتن برای رسیدن به جامعه آرمانی و ارج نهادن به خاطره ی جمعی شده است........
توصیف

عنوان: قدرت نوستالژی

درونمایه های نوستالژیک در آثار نمایشی بهرام بیضایی

نویسنده : آذر مهرابی

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : 1399ه.ش

اندازه کتاب : رقعی

تعداد صفحات : 160صفحه

قیمت :300000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 8-255-130-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.