معادلات دیفرانسیل معمولی

60000 ریال
در تألیف این کتاب دو هدف مد نظر بوده است. اول اینکه مطالب
کتاب برای یک درس سه واحدی، برای دانشجویان رشته مهندسی
کافی باشد و از طرف دیگر، موضوع ها و مطالب عنوان شده
نیازهای دانشجویان رشته مهندسی را طوری برآورده سازد که در
درسهای تخصصی دوره کارشناسی در ارتباط با معادلات دیفرانسیل
معمولی مشکلی نداشته باشند. به همین دلیل سعی شده است از
اطاله ی کلام و آوردن مطالبی که مورد نیاز دانشجوی دوره
کارشناسی نیست و یا امکان پرداختن به آن در یک درس
سه واحدی وجود ندارد خودداری شود.
توصیف

موضوع : معادلات دیفرانسیل معمولی

نویسنده / نویسندگان : بهمن مهری / محمدحسن جهانبخت / داریوش توکلی فر

نوبت چاپ : دوم

تاریخ چاپ : 1391 ه.ش

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 208 صفحه

قیمت : 60000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 9-034-130-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.