همانند یک استاد بزرگ بازی کنید

110000 ریال
خواننده این کتاب به طور قطع قدمی بزرگ در راستای درک تئوری
شطرنج برداشته نکات ظریف بسیاری که در فرایند فکر کردن به حرکات و
حل مسائل شطرنج دخیل هستند را درخواهد یافت. این ها مجموعه فاکتورهایی
هستند که در نهایت، موفقیت را در یک مسابقه به ارمغان می آورند.
توصیف

موضوع : همانند یک استاد بزرگ بازی کنید

نویسنده / نویسندگان : الکساندر کوتوف

برگردان : رضا بوترابی

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : 1392 ه.ش

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 318 صفحه

قیمت : 110000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 6-52-5017-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.