هنر دفاع جانانه در شطرنج

در شطرنج معاصر امروز، آشنا نبودن با مهارت های دفاعی، سقف پیشرفت
هر شطرنجبازی را کوتاه می کند. مثال های فراوانی که از بازی های علمی
در این کتاب آورده شده است، دانشی را از شیوه های مختلف دفاعی چون
دفاع غیر فعال-فعال و در نهایت حمله متقابل، در اختیار خواننده می گذارد که
اولین ثمره آن کسب نتایج بهتر در هر مسابقه ای خواهد بود. سودمندی کتاب
حاضر از این جنبه به حدی است که آن را بی نیاز از هر کلام اضافی می سازد.
on-order.gif
توصیف

عنوان: هنر دفاع جانانه در شطرنج

نویسنده / نویسندگان : لو پولوگایفسکی / یاکوف دامسکی

برگردان : احسان محمد اسماعیل

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : 1390 

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 418 صفحه

قیمت :چاپ تمام  شد

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 6-23-5017-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.